K8 Enhörna södra
Välkommen till områdessidan för Enhörna södra

Här kan du följa utbyggnaden i ditt område. På den här sidan hittar du allt från vad Telge Näts stadsnät är till praktisk information om hur grävning på tomten och installation av fiber går till. Följ framdriften under fliken "Senaste nytt" längre ner.

Information

Försäljningskampanjen är över i ditt utbyggnadsområde. Är du intresserad av en anslutning är du välkommen att kontakta oss på enhorna@telge.se så tittar vi på vad det finns för möjlighet...ernät, vilket innebär att det är fritt att välja tjänsteleverantör. Du är alltså inte bunden till en specifik tjänsteleverantör för all framtid utan kan välja det som passar dig bä.
Senaste nytt

Uppdaterat 2021-05-10 Vi får just nu frågor från fastighetsägare i området om vi har ändrat våra planer för att bygga ut fiber i Enhörna. Några undrar också om vi har inlett samarbete med annan operatör kring fiberutbyggnaden. Vi vill förtydliga att den här informationen inte stämmer. Vår plan för området har inte ändrats och vi har inte inlett något samarbete med annan o...
Kontaktpersoner för K8 Enhörna södra
 • Kontakt Enhörna
 • Entreprenör, gräver och bygger fibernät på uppdrag av Telge Nät
  Qualit
 • Projektledare
  Anna Jensen
 • Projektledare
  Ernst Karlsson
 • Installation
 • När får mitt område fiber?
 • Hur går en anslutning till när jag har jag har beställt under kampanjperiod?
 • Definitioner
 • Hur beställer jag en fiberanslutning?
 • Vad händer när kampanjtiden löpt ut?
 • Vad är ett öppet stadsnät?
 • Vad menas med fiber?
 • Vad är ett fastighetsnät?
 • Vad är Mbit/sek och Gbit/sek?
 • Anslutning villa
 • Vad kostar det att ansluta sig till Stadsnätet under kampanjperiod och vad är det som ingår?
 • Vad kostar det att ansluta sig till Stadsnätet efter avslutad kampanjperiod och vad är det som ingår?
 • Tillkommer det någon fast avgift?
 • Vad skiljer Telge Näts stadsnät från ADSL?
 • Kommer en anslutning att höja värdet på min fastighet?
 • Vem gräver på min tomt?
 • Vem borrar i min byggnad för att möjliggöra att fibern kan dras in?
 • Var placeras kundnoden i huset?
 • Kan jag få hjälp att bygga ett fastighetsnät?
 • När kommer ni att leverera?
 • Vem äger anslutningen?
 • Tillhandahåller ni material för fiberinstallation?
 • Vad finns det för möjligheter för finansiering och lån?
 • Vad händer om en annan aktör levererar fiber på samma gata som jag bor på?